Boksçy Menni Pakýao Filippinleriň prezidentligine dalaş etmek kararyna geldi

Boksçy Menni Pakýao Filippinleriň prezidentligine dalaş etmek kararyna geldi

Boksçy Menni (Emmanul) Pakýao Filippinleriň prezidenti wezipesine dalaşgärligini hödürledi. 42 ýaşly Pakýaony ýurduň dolandyryjy partiýasy goldaýar diýip, CNN Philippines teleýaýlymy habar berýär. Muny iz.ru ýetirýär.

“Senator Menni Pakýao “2022-nji ýyldaky saýlawlarda prezidentlige dalaşgär hökmünde ýolbaşçylyk edýän “Fillippinleriň demokratik partiýasy – Halkyň güýji” (PDP-Laban) fraksiýasynyň teklibini resmi taýdan kabul edýär” – diýlip, teleýaýlymyň Twitterdäki habarynda aýdylýar. 

2016-njy ýyldan bäri boks boýunça öňki dünýä çempiony ýurduň senatory wezipesini eýeleýär. Filippinlerde prezident saýlawlary 2022-nji ýylda geçiriler. Ýurduň häzirki prezidenti Rodrigo Duterte Filippinleriň kanuny boýunça, döwlet baştutany wezipesine iki gezek dalaş edip bolmaýandygy üçin wise-prezident wezipesine dalaş edýär.

Menni maşgalasyny eklemek üçin 13 ýaşynda mekdebi taşlaýar. Şeýlelikde, geljekki boksçy gündiz bazarda söwda edýär, gijelerine köçe söweşlerine gatnaşýar. Onuň ejesi türgeniň ruhany bolmagyny isläpdir.

Menni Pakýao iň ýeňilden başlap, birinji orta agrama çenli sekiz agram kategoriýasynda dünýä çempiony bolan ilkinji we ýeke-täk boksçydyr. Professional karýerasynda ol 72 söweşe gatnaşyp, 62 ýeňiş (39-sy nokaut bilen) gazandy, sekiz gezek ýeňildi we iki gezek söweşi deňme-deňlikde tamamlady.