Xiaomi her ýyl täze elektrikli awtoulag çykarmagy meýilleşdirýär

Xiaomi her ýyl täze elektrikli awtoulag çykarmagy meýilleşdirýär

Ýaňy-ýakynda, Xiaomi-niň öz elektrikli ulaglaryny satuwa çykarmak boýunça meýilnamalary belli boldy. Indi hytaýly kompaniýanyň täze işewürlik ugry barada täze maglumatlar peýda boldy. Bu barada msn.com habar berdi.

"36 krypton" çeşmesiniň maglumatlaryna görä, Xiaomi geljekki awtoulag biznesine gaty hyjuwly çemeleşýär. Şeýlelik bilen, hytaýly internet-insaýderleriniň pikiriçe, bu tehnologiýa ägirdi her ýyl bir täze elektrikli awtoulag modelini çykarmagy meýilleşdirýär. Munuň özi janköýerleriň arasynda gyzgyn seslenme döretmek bilen bir hatarda, satuwyň ilkinji üç ýylynda kompaniýanyň, takmynan, 900,000 awtoulag satmagyna kömek eder diýlip garaşylýar.

Häzirki wagtda “Xiaomi Auto” awtoulag öndürmek baradaky taslamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde üçünji tarap kompaniýalaryny satyn alýar. Diňe awtonom sürüjilik tehnologiýalarynyň ösüşi bilen baglanyşykly “Deepmotion”-y satyn almagyň özi üçin Xiaomi, takmynan, 80 million dollar sarp etmeli boldy.