Türkmenistanda Hukukçylaryň hünär kämilleşdiriş merkezi dörediler

Türkmenistanda Hukukçylaryň hünär kämilleşdiriş merkezi dörediler

Türkmenistanda Hukukçylaryň hünär kämilleşdiriş merkezi dörediler. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow adalat ministri B.Muhamedow bilen milli kanunçylygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine bagyşlanan iş maslahatynda belläp geçdi.

Hukukçylaryň hünär kämilleşdiriş merkezi raýatlarymyza ýokary hilli hukuk kömegini bermek, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny, kanuny bähbitlerini netijeli hem-de ygtybarly goramak maksady bilen dörediler.
Şeýle hem döwlet Baştutany ykdysady taýdan ösen ýurtlaryň we goňşy döwletleriň tejribesinde bar bolan «Bir penjire» goşulmalaryny ulanmagy has-da kämilleşdirmegi tabşyrdy.