Türkmen wekiliýeti Owganystan boýunça Ženewa maslahatyna gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti Owganystan boýunça Ženewa maslahatyna gatnaşdy

13-nji sentýabrda Ženewada gibrid görnüşde Owganystanda ynsanperwer meseleler boýunça ýokary derejeli maslahat geçirildi. TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, oňa türkmen tarapyndan Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti gatnaşdy.

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň, şeýle-de abraýly halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda Owganystana ynsanperwerlik kömegini bermek bilen bagly meselelere garaldy.  

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk hem-de dostluk ýörelgelerine esaslanmak bilen, ýakynda ýerleşen ýurtlara, şol sanda Owganystana ulgamlaýyn esasda ynsanperwerlik kömegini berýär. Hususan-da, goňşy ýurtda durmuş maksatly taslamalary durmuşa geçirmek arkaly Türkmenistan derman serişdeleri hem-de lukmançylyk enjamlary görnüşinde Owganystana yzygiderli ynsanperwerlik kömegini ýollaýar.