Samsung «geljegiň displeýini» oýlap tapdy

Samsung «geljegiň displeýini» oýlap tapdy

Samsung üç ölçegli şekili görkezmäge ukyply bolan displeýiň prototipini hödürledi. Bu barada Koreýanyň “ET News” neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

Bu oýlap tapyş golçur kompaniýasy Samsung Display tarapyndan Seuldaky sergide görkezildi. Uzalýan ekranyň prototipiniň diagonaly 13 dýuýma barabar. Displeýiň matrisasy birnäçe tarapa öwrülip we eplenip bilýär. Şeýlelik bilen, ol 3D-mazmuny iki ölçegli ekranda görkezýär.

Görkezilen wideo görä, Koreýanyň korporasiýasy tarapyndan hödürlenen “geljegiň displeýiniň” matrisasy şekillendirilýän mazmuna baglylykda ýokary galyp, uzalýar. Tehnologiýanyň görkezilişi hökmünde inženerler wulkan lawaly wideony görkezdiler. 

“Ekran görkeziljek 2D mazmunyň üç ölçegli şekillendirilişini döretmek bilen, fiziki taýdan ýokary galýar we aşak düşýär” – diýip, awtorlar belledi.

Samsung-yň wekilleriniň aýtmagyna görä, şeýle görnüşli ekranlary dakylýan gurluşlarda, zatlaryň interneti dewaýslarynda (Internet of Things, IoT), akylly awtomobillerde ulanmak bolýar. Şeýle-de, uzalýan ekran mümkinçiligi çäkli we göreji gowşak bolan adamlar üçin smartfon döretmekde-de ulanylyp bilner.