Mýunhende IAA halkara awtoulag sergisi açyldy

Mýunhende IAA halkara awtoulag sergisi açyldy

Sişenbe güni Mýunhende 69-njy IAA Mobility halkara awtoulag sergisi öz işine başlady. Esasy ugry elektrikli awtoulaglara gönükdirilen bu sergi Germaniýanyň kansleri Angela Merkel tarapyndan açyldy. Bu barada tass.ru habar berdi.

"Häzirki wagtda pandemiýa şertlerinde biz welosipedlere bolan islegiň görnetin artýandygyna şaýat bolýarys" diýip, GFR-iň hökümetiniň başlygy belledi. Şeýle diýmek bilen, ol elektrikli tigirleriň aýratyn ähmiýetini nygtady. Sergide jemi 600-e golaý kompaniýa, şol sanda ilkinji gezek 70-den gowrak welosiped öndürijisi öz önümlerini hödürleýär. Şeýle hem sergä gatnaşyjylara welosipedleri Mýunhen şäheriniň çäginde synap görmäge mümkinçilik berilýär.

Mýunhen sergisi koronawirus pandemiýasy başlanaly bäri Germaniýada geçirilen ilkinji iri çäreleriň biri boldy. Şunuň bilen baglylykda, Merkel bu awtoulag sergisini "umyt alamatyna" deňedi.

"Uzaga çeken pandemiýa döwri agyr geldi we häzir hem şeýle bolmagynda galýar, wirus adamlaryň ömür tanapyny kesdi we öňküsi ýaly, bizden çäklendirmeleri we kanagatlylygy talap edýär. Ykdysadyýet hem hakykatdan-da kyn günleri başdan geçirmeli boldy" diýip, Merkel belledi. Şol bir wagtyň özünde ol nemes awtoulag öndürijileriniň öz kärhanalarynda ýokançlygyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin "köp iş edendigini" nygtady.