SpaceX Halkara kosmos stansiýasyna garynjalary, awokadony we roboty iberdi

SpaceX Halkara kosmos stansiýasyna garynjalary, awokadony we roboty iberdi

SpaceX kompaniýasy Halkara kosmos stansiýasyna garynjalary, awakado we adamboýy robot goly iberdi. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Şeýle ýük bilen, köp gezek ulanmak üçin niýetlenen “Falcon” raketasy NASA-nyň Kennedi kosmos merkezinden uçdy. “Dragon” apparaty aýrylandan soň, raketa “SpaceX”-iň okean platformasyna dikligine gondy.

“Dragon” gämisi iki tonnadan gowrak ýük daşap bilýär we bu ugradylan zatlar kosmonawtlar we synaglar üçin niýetlenen zatlardyr diýip, habar berilýär. Awokado, limon we doňdurma ýaly önümler stansiýadakylaryň iýmitine goşular. Garynjalar käbir synaglary geçirmekde ulanylar. Robot gol bolsa astronawtlaryň adatça edýän käbir işlerini ýerine ýetirmäge synanyşar.

Bellenilmegine görä, gämi ikinji synanyşykda şowly uçurylypdyr. Olaryň birinjisi howanyň ýaramazlygy sebäpli başa barmady diýlip, habar berilýär.