Formula-1 Belgiýadaky ýagdaýyň gaýtalanmazlygy üçin düzgünnamany üýtgeder

Formula-1 Belgiýadaky ýagdaýyň gaýtalanmazlygy üçin düzgünnamany üýtgeder

Netijeleri howpsuzlyk awtoulagynyň yzyndan bir aýlawyň jemi boýunça jemlenen Belgiýanyň Gran-prisinden soň “Formula-1-iň” sport düzgünleri üýtgäp biler. 

Autosport žurnalynyň maglumatlaryna görä, Formula-1-iň ýolbaşçylary toparlar we Halkara awtomobil federasiýasy (FIA) bilen gepleşik geçirmek isleýär. F-1-iň ýolbaşçysy Stefano Domenikali bu ýagdaýyň gowy däldigi bilen ylalaşýar we düzgünlerdäki mümkin bolan üýtgeşmeleri gyzyklanýan taraplar bilen maslahatlaşmagy göz öňünde tutýar diýip, sports.ru belleýär. 

Üýtgeşmeleriň bir görnüşi – ýaryşyň netijelerini diňe sürüjiler aýlawy söweş režiminde geçen ýagdaýynda jemlemeli ýa-da Gran-prini giçki möhlete geçirmegiň tertibini bellemeli. Üýtgeşmeler “F-1-iň”, FIA-nyň we toparlaryň goldamagyny talap edýär.

Ýatlap geçsek, Belgiýanyň Gran-prisi ýagyş sebäpli saklandy. Maks Ferstappen (“Red Bull”) ýeňiji diýlip yglan edildi.