BSGG COVID-19 barlagy üçin Türkmenistana täze barlaghana enjamlaryny getirdi

BSGG COVID-19 barlagy üçin Türkmenistana täze barlaghana enjamlaryny getirdi

BSSG türkmen lukmanlarynyň COVID-19 koronawirus ýokançlygyny anyklamak mümkinçiliklerini giňeltmäge ýardam etjek täze barlaghana enjamlaryny Türkmenistana getirdi.

BSGG-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, enjamlar pandemiýa hem-de onuň täsirlerine, hususan-da, täze ştamlarynyň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça BSGG-niň Türkmenistandaky edarasynyň ýurduň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlygynyň çäklerinde getirildi.

Getirilen enjamlaryň hatarynda — COVID-19-y anyklamak üçin serişdeler hem-de iki sany Rotor-Gene enjamy bar. Bu enjam hem koronawirusy barlamak üçin ulanylýar. Enjamlar Polimeraz zynjyr reaksiýasy (PZR) barlaglary geçirilýän sebit barlaghanalarynda oturdylar.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen hyzmatdaşlykda, global pandemiýa başlaly bäri Türkmenistana umumy bahasy 2,8 million dollar bolan enjamlar getirildi.

Belläp geçsek, bu çäreler Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan BMG guramalary bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen maksatnamanyň çäginde durmuşa geçirilýär.