Özbegistanda galtaşyksyz tölegleri amala aşyrmak üçin platforma işe girizildi

Özbegistanda galtaşyksyz tölegleri amala aşyrmak üçin platforma işe girizildi

Özbegistanda smartfon arkaly galtaşyksyz tölegleri amala aşyrmak üçin platforma işe girizildi. Bu barada Orient Finans banky we MayaSoft kompaniýasy habar berýär diýip, uz.sputniknews.ru belleýär.

Visa Tap to Phone tehnologiýasy smartfony goşmaça enjamlarsyz terminala öwürmäge kömek edýär. Eýýäm şu günden başlap Özbegistanda kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynyň eýeleri Android sistemasynda işleýän smartfonuň we täze tehnologiýanyň kömegi bilen platformadan peýdalanyp bilýärler.

Munuň üçin ekwaýring şertnamasyny baglaşmaly, MARTA Terminal programmasyny ýüklemeli we ony sms ýa-da email arkaly işjeňleşdirmeli. Özbegistanlylar hatda Internet toruna birikmezden hem, mobil aragatnaşygy bolan respublikanyň islendik ýerinden tölegleri amala aşyryp bilýärler. 

Sarp edijiler galtaşyksyz kartlarynyň we smartfonlaryň kömegi bilen harytlary üçin howpsuz, çalt we amatly ýagdaýda töläp bilerler.

Kärhanalar tarapyndan tehnologiýanyň ulanylmagy nagt pullaryň gaýtadan işlenilmegini ýeňilleşdirer, söwda nokadynyň müşderi bazasyny artdyrmaga we ekwaýring hyzmatlaryna birikmek üçin çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berer.