Türkmenistan Türkiýä mugt lukmançylyk serişdelerini ugradar

Türkmenistan Türkiýä mugt lukmançylyk serişdelerini ugradar

Türkmenistan Türkiýe Respublikasynda ýangyn sebäpli ejir çekenlere lukmançylyk kömegini berer.

Şu maksat bilen, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri ynsanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe Respublikasyna muzdsuz bermek tabşyryldy. Degişli Buýruga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.  

Şeýle hem Daşary işler ministrligi Türkiýe Respublikasyna ynsanperwerlik kömeginiň iberilmegini we guramaçylykly gowşurylmagyny üpjün etmäge borçly edildi.

Mälim bolşy ýaly, iýul aýynyň başynda Türkiýede başlanan tokaý ýangynlary ýurduň Bodrum we Marmaris sebitlerini has güýçli gurşap aldy. Türkiýe Respublikasynyň oba we tokaý hojalyk ministri Bekir Pakdemirli penşenbe güni öz Twitter hasabynda ýurtdaky tokaý ýangynlarynyň ählisiniň öňüniň alnandygyny habar berdi. Onuň ýazmagyna görä, 28-nji iýuldan bäri ýurduň sebitleriniň 54-sinde ýüze çykan ýangyn ojaklarynyň 299-sy gözegçilige alyndy hem-de söndürildi.