Emomali Rahmonyň Türkmenistana saparynyň çäklerinde 19 resminama gol çekildi

Emomali Rahmonyň Türkmenistana saparynyň çäklerinde 19 resminama gol çekildi

4-nji awgustda Türkmenistana döwlet saparynyň dowamynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen türkmen Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Bu barada Täjigistanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Gepleşiklerden soňra döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek bilen bagly resminamalaryň toplumyna gol çekmek dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Bilelikdäki Beýannama gol çekdi. Soňra iki döwletiň ministrlikleriniň we degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça 19 resminama gol çekildi. Soňra gepleşikleriň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi.