4-nji awgustda Türkmenistanyň çägindäki howa ýagdaýy nähili bolar?

4-nji awgustda Türkmenistanyň çägindäki howa ýagdaýy nähili bolar?

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 4-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny okyjylarymyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +27° maýyl, gündizine +37... +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 733 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ikinji ýarymynda welaýatyň dag etek etraplarynda az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +35... +40°, kenarýaka etraplarynda +32... +37° yssy bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50 %.
Awazada: howa +33... +35°, basyşy 756 mm, çyglylygy 35 — 55 %.
Balkanabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 757 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +37... +42° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 734 mm, çyglylygy 20 — 40 %.
Tejen şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +37... +42° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +40... +42°, basyşy 734 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Baýramaly şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +37... +42° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Kerki şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 747 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.