Rejepbaý Rejepow Olimpiýa ýaryşlarynda çykyşyny tamamlady

Rejepbaý Rejepow Olimpiýa ýaryşlarynda çykyşyny tamamlady

Tokioda 81 kg çenli agram derejede erkekleriň arasynda agyr atletika boýunça ýaryşlar tamamlandy. Türkmenistandan sportuň bu görnüşinde Rejepbaý Rejepow wekilçilik etdi.

Silterläp götermek boýunça ýaryşyň netijelerine görä, türkmenistanly türgen 164 kg agramy göterip, Olimpiadanyň bürünç medalyna dalaş etdi. Itekläp götermek boýunça ýaryşda türkmen türgeni 195 kg agramy iki synanyşykda hem alyp bilmedi, emma üçünji synanyşykda 198 kg agramy belletdi.
R.Rejepowyň ahyrky synanyşygy iň şowlusy boldy, ol 198 kg agramy göterip, wirtual jedwelde ikinji ýere süýşdi. Emma eminler topary bu netijäni bellige almady. Olaryň çykaran netijesine görä, Rejepbaý ştangany jaň sesine garaşman aşak düşüripdir. Ýagny, resmi taýdan ol agramy göterendigini bellige aldyryp bilmedi.
Şeýlelikde, türkmenistanly türgeniň üç synanyşygynyň üçüsi hem şowsuz bolup, jemleýji beýanda onuň görkezijileri hasaba alynmady.
Olimpiýa ýaryşynyň ýeňijisi hytaýly Lýu Sýaoszýun boldy. Kümüş medaly dominikanly Zakarias Bonnat (367 kg), bürünç medaly italiýaly Antonino Pissolato (365 kg) aldy.