Oliweýra Porýe bilen söweşiniň dekabrda boljakdygyny habar berdi

Oliweýra Porýe bilen söweşiniň dekabrda boljakdygyny habar berdi

Ýeňil agramda UFC-niň häzirki çempiony braziliýaly Çarlz Oliweýra amerikaly Dastin Porýe garşy söweşiniň guramanyň şu ýylky jemleýji sanly çäresiniň çäginde geçiriljekdigini aýtdy.

“Dastin Porýe, hormat bilen, bu hakyky uruş bolar. Dekabr aýynda biz muşdaklarymyza ajaýyp söweşi görkezeris” – diýip, Oliweýra özüniň Instagram sahypasynda ýazdy. Bu barada mma.metaratings.ru belläp geçýär.

Amerikan promouşeniniň senenamasy boýunça, guramanyň şu ýylky jemleýji çäresi UFC 269 bolar, ýöne ol heniz resmi taýdan anons edilmedi.
Oliweýra şu ýylyň maý aýynda geçirilen UFC 262 turniriniň çäginde amerikaly Maýkl Çendleri ikinji raundda tehniki nokaut bilen ýeňip, ýeňil agramda UFC-niň çempiony titulyna eýe boldy. 
Porýe soňky gezek Las-Wegasda 11-nji iýula geçilen gijede iki agram kategoriýasynda UFC-niň ozalky çempiony irlandiýaly Konor Makgregor bilen söweşdi. Bu söweşde birinji raundda tehniki nokaut bilen ýeňiş Konor Makgregor aýagyny döwdürenden soň, Dastin Porýe berildi. Bu Makgregor bilen Porýeniň arasynda üçünji söweş boldy. 
Konoryň hasabynda 22 ýeňiş we alty ýeňliş bar. Dastiniň hasabynda 28 ýeňiş bilen alty ýeňliş bar, bir söweş hem geçirilmedik diýlip kabul edildi.