Mersedes 2030-njy ýyla çenli elektrikli ulaglara doly geçer

Mersedes 2030-njy ýyla çenli elektrikli ulaglara doly geçer

Germaniýanyň Mersedes-Benz kompaniýasynyň ýolbaşçylary 2030-njy ýyla çenli ýangyçly hereketlendirijilerden doly ýüz öwürjekdiklerini mälim etdiler. Bu barada insideevs.ru habar berdi.

Daimler-iň baş direktory Ola Kellenius elektrikli ulaglara geçiş tizligini ep-esli çaltlaşdyrmak isleýär. Onuň aýtmagyna görä, täze strategiýa 22-nji iýulda hödürlener, žurnalistlere has jikme-jik maglumatlar hem şonda berler. Şeýle-de bolsa, 2024-nji we 2025-nji ýyllar üçin meýilleşdirilen täze önümleri bir ýyl ir çykarmaga synanyşylar diýlip çaklanylýar.
Şereketiň adaty benzinli we dizelli awtoulaglardan başga-da, gibrid awtoulaglaryň önümçiligini hem bes etmek isleýändigini bellemek gerek. Markanyň başlygy doly elektrikli awtoulaglary öndürmegi berk niýetine düwüpdir. Emma hemme zat beýle bir aňsat hem däl. 2030-njy ýyla çenli ähli bazarlaryň elektrikli ulaglary üstünlikli ornaşdyrmak üçin ýeterlik infrastrukturasy bolman biler diýlip bellenilýär. Şonuň üçin hem Mersedes heniz öz öňünde kesgitli bir möhlet goýmaýar.