Adidas zarýad bermesiz simsiz gulaklyklary öndürer

Adidas zarýad bermesiz simsiz gulaklyklary öndürer

Birnäçe ýyl mundan ozal Adidas simsiz gulaklyklary öndürmäge girişipdi. Indi bolsa kompaniýa hatda zarýad bermek hem zerur bolmadyk täze önümi hödürledi. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

“Adidas RPT-02 Sol” diýlip atlandyrylýan model gün paneli bilen enjamlaşdyrylandyr. "Digital Trends"-iň aýtmagyna görä, bu enjam gulaklyklara açyk howada gün energiýasy arkaly zarýad berip biler. Gowy tarapy, olara Gün şöhlesi ýok ýerinde adaty usulda hem zarýad berip bolýar. Munuň üçin enjam USB-C bilen enjamlaşdyrylar.
“Adidas RPT-02 Sol” batareýasy, takmynan, 80 sagat ulanmak üçin ýeterlik diýlip baha berilýär. Täze önümleriň bahasy barada welin, heniz belli bir netijä gelinmedi. Ýöne ol 200-230 dollar töweregi bolar diýlip çaklanylýar.
Täze gulaklyklaryň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda çykarylmagyna garaşylýar.