Gerbert Diss 2025-nji ýyla çenli Volkswagen-iň baş direktory wezipesinde galar

Gerbert Diss 2025-nji ýyla çenli Volkswagen-iň baş direktory wezipesinde galar

Volkswagen kompaniýasynyň baş direktory Gerbert Diss 2025-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli ýolbaşçy wezipesinde galar diýip, kompaniýa habar berdi. Muny 1prime.ru ýetirýär.

“Gerbert Diss 2025-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Volkswagen Group-yň ýolbaşçysy bolmagyny dowam etdirer. Anna güni kompaniýanyň Gözegçilik geňeşi degişli möhlet bilen täze şertnamany tassyklady. Bu Dissiň 67 ýaşyna çenli dolandyryjy geňeşiň başlygy boljakdygyny aňladýar” – diýlip, kompaniýanyň relizinde aýdylýar.

Volkswagen – Volkswagen, Audi, Skoda, Seat ýaly markalary birleşdirýän Ýewropanyň iň uly awtomobil öndürijisi. Korporasiýanyň “lýuks” klasyndaky awtomobilleri öndürmek boýunça bölümçesine meşhur Lamborghini, Bentley, Bugatti brendleri girýär. Kompaniýa Volkswagen Commercial Vehicles bölümi, şeýle-de Scania markasy arkaly ýük ulaglaryny çykarmak bilen hem meşgullanýar.
Awtokonserniň habar bermegine görä, anna güni Volkswagen-iň geljek ýyllar üçin ösüş strategiýasy hem hödürlendi. Hususan-da, onda elektron mobillige we programma üpjünçiligine daýanmak bilen awtomobil senagaty pudagynda kompaniýanyň dünýä lideri hökmünde ornuny berkitmäge üns berilýär. Munda awtonom dolandyryş esasy roly oýnar.
Mart aýynda Volkswagen 2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektromobiller üçin batareýa öndüriji alty zawoddan ybarat ulgamy döretmekçidigini habar berdi. Kärhanalar ýylda umumy kuwwaty 240 GWt/sag bolan akkumulýatorlary öndürer diýlip meýilleşdirilýär.