Türkmen Lideri Ysraýyl Döwletiniň täze Prezidentini gutlady

Türkmen Lideri Ysraýyl Döwletiniň täze Prezidentini gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem öz adyndan jenap Ishak Gersogy Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlag hatyny ýollady.

TDH-niň berýän habarynda türkmen Lideriniň Ysraýyl Döwletiniň täze Prezidentine iberen hatyndaky: «Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara biz ýokary baha berýäris hem-de bu gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynanýarys» diýen sözleri getirilýär.