TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurluşynda nämeler üýtgedi?

TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurluşynda nämeler üýtgedi?

Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Karary bilen, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurluşy tassyklanyldy. Resminama laýyklykda, institutda:

  • Strategik barlaglar boýunça ylmy merkezi
  • Ýaş diplomatlaryň mekdebi
  • Sanly ulgamlar we kommunikasiýa bölümi açylar.

Şeýle hem Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň ulgamynda administratiw-tehniki işgärler boýunça ätiýaçlyk düzüminiň döredilendigi göz öňünde tutulyp, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkeziniň işi wagtlaýyn togtadyldy. Bular barada Hökümetiň 2021-nji ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde habar berildi.