Hytaýda tölegli robot taksi hyzmaty ösdürilýär

Hytaýda tölegli robot taksi hyzmaty ösdürilýär

Hytaýda tölegli robot taksi hyzmatyny işe girizmek maksady bilen, «Baidu» kompaniýasy hem-de «BAIC Group» Hytaý döwlet awtomobil kompaniýasy üç ýylyň dowamynda sürüjisiz ulaglaryň müňüsini döreder. Bu barada lenta.ru-nyň maglumatlaryna salgylanyp, trend.az habar berýär.

Apollo Moon awtoulaglary BAIC elektromobilleriniň binýadynda döredilip, Baidu bolsa ony awtomatlaşdyrylan sürme ulgamy hem-de programma üpjünçiligi bilen üpjün eder. Hasaplamalara görä, ulaglar 74 729 dollarlyk bahada öndüriler. Munuň özi sürüjisiz awtoulaglaryň adaty bahasyndan, takmynan, ýarym esse arzandyr.
Kompaniýa Hytaýyň uly şäherinde, şol sanda Şanhaýda eýýäm robot taksilerini synagdan geçirip gördi. «BAIC» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk synag tapgyryndan hyzmatlary köpçülikleýin hödürlemäge geçmek üçin mümkinçilik berer.