«Forbes» boýunça dünýäniň iň baý adamy täzelendi

«Forbes» boýunça dünýäniň iň baý adamy täzelendi

“Amazon”-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos ýene-de dünýäniň iň baý adamy diýlip ykrar edildi. Şeýlelikde ol "LVMH" moda öýüniň ýolbaşçysy Bernar Arnonyň ýerine birinjilige geçdi. Bu barada Forbes habar berdi.

Milliarder Jeff Bezos "Amazon"-yň paýnamalarynyň 2%-den gowrak ösmegi netijesinde iň baý adamlaryň sanawynda ilkinji ornuna gaýdyp gelmegi başardy. Bezosyň hususy baýlygy 3,5 milliard dollar artdy.
Şol bir wagtyň özünde Bernar Arnonyň "LVMH" kompaniýasynyň paýnamalary birneme arzanlady, ýagny 1% aşaklady. Netijede, onuň baýlygy 1,4 milliard dollar azaldy.
Bezosyň 11-nji iýunda gazanan baýlygy 193,5 milliard dollara, reýtingde ikinji orundaky Arnonyň baýlygy bolsa 192,9 milliard dollara barabar boldy. Reýtingde ilkinji üçlügi 152,7 milliard dollar bilen “Tesla”-nyň hem-de “SpaceX”-iň esaslandyryjysy, amerikaly telekeçi Ilon Mask jemleýär.
Bezosyň girdejisiniň köpüsi ozal ýolbaşçylyk eden "Amazon" kompaniýasyndaky paýnamalaryndan gelýär. Belläp geçsek, Bezos “Amazon”-yň, takmynan, 10%-ine eýeçilik edýär. Şeýle hem, onuň eýeçiliginde “Blue Origin” aerokosmiki guramasynyň gozgalmaýan emlägi we aktiwleri bar.