“Ford” kompaniýasy täze kiçi elektropikap çykarar

“Ford” kompaniýasy täze kiçi elektropikap çykarar

“Ford” kompaniýasy muşdaklaryny elektrik awtoulag modelleri bilen begendirmegi wada berýär. Indi bolsa kompaniýa täze modeliň - kiçi elektrik pikapyň çykjakdygyny mälim etdi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

Aýdylmagyna görä, täze modeliň kompaniýanyň aragatnaşyk menejeri Maýk Lewin tarapyndan muşdaklara görkezilen suraty eýýäm internet ulgamynda ýaýrady. Suratda poluň aşagyndan geçýän batareýa bilen enjamlaşdyrylan kiçi pikapyň suduryny görmek bolýar.
Dogry, kompaniýa täze önüm baradaky maglumatlary heniz doly aýan etmeýär. Şoňa laýyklykda, onuň “Ford Maverick” modeliniň elektrik analogy bolup biljekdigi çaklanylýar. Başga bir tarapdan, onuň original awtoulag bolmagy-da mümkin.
Ýeri gelende bellesek, hünärmenler täze awtoulagyň bahasy 30 müň dollardan geçmez diýip çaklaýarlar.