Awstraliýaly Makkeon 100 m aralyga arkanlygyna ýüzmekde dünýä rekordyny goýdy

Awstraliýaly Makkeon 100 m aralyga arkanlygyna ýüzmekde dünýä rekordyny goýdy

Awstraliýaly türgen Keýli Makkeon Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlary üçin milli saýlama ýaryşynda 100 m aralyga arkanlygyna ýüzmekde dünýä rekordyny goýdy. Türgeniň netijesi 57,45 sekunt boldy diýip, TASS habar berýär.

Mundan öňki rekord iki gezek dünýä çempiony amerikaly Regan Smite (57,57) degişlidi.
Makkeon 19 ýaşynda, ol dünýä çempionatynda üç kümüş medal gazandy (2017, 2019), şeýle-de onuň hasabynda 2018-nji ýylyň ýaşlar Olimpiýa oýunlarynyň bir altyn, iki kümüş we bir bürünç medaly bar.
Tokiodaky Olimpiýa oýunlary 24-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda geçiriler.