Kipr — Ýewropanyň iň arassa deňizli ýurdy boldy

Kipr — Ýewropanyň iň arassa deňizli ýurdy boldy

Kipr Ýewropanyň iň arassa deňzi bolan ýurdy boldy. Dürli sebitlerdäki suwlaryň arassalygyna Ýewropanyň daşky gurşawy goramak boýunça agentliginiň hünärmenleri öz saýtynda baha berdiler. Bu barada Day.Az habar berýär.

Bellenilişi ýaly, ada döwleti suwa düşmek üçin iň oňaýly ýer statusyny saklady – respublikanyň kenarlarynyň 100 göteriminde suwuň hili “örän gowy” diýlip bellenildi.
Şeýle-de, ýokary bal alan döwletler: Awstriýa – suwa düşülýän ýerleriň 97,7 göterimi arassa, Gresiýa – 97,1 göterim, Malta – 96,6 göterim, şeýle-de Horwatiýa – 95,1 göterim.
Mundan başga-da, Ýewropanyň kenarýaka zolaklarynyň 93 göteriminiň suwuň iň pes talaplaryna laýyk gelýändigi habar berildi.