Maýwezer bilen söweş üçin Habibe 100 million dollarlyk teklip edildi

Maýwezer bilen söweş üçin Habibe 100 million dollarlyk teklip edildi

Ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedowyň dolandyryjysy Ali Abdel-Aziz türgeniň boksçy Floýd Maýwezer bilen 100 million dollarlyk söweşden ýüz öwürendigini aýtdy. Bu barada sport-express.ru habar berdi.

“Habib UFC-den gideninden soň oňa Floýd Maýwezer bilen söweş üçin 100 million dollar teklip edildi. 100 million dollar. Floýdden ýa-da islendik adamdan sorap bilersiňiz, ýöne Habib: “Ýok, men gitdim. Ejeme karýeramy tamamlandygymy aýtdym we oňa beren sözümde duraryn. Ejem maňa ýene söweşmeli diýse, belki söweşerin, ýöne häzir ol muny aýtmady"-diýdi. Onuň asly musulman medeniýetine degişli. Biz öz ejelerimize juda uly hormat goýýarys, enäniň razylygy bolmazdan biz jennete gidip bilmeris"-diýip, "Sportskeeda" Abdel-Aziziň sözlerini getirýär.

Habib Nurmagomedow 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda amerikaly Jastin Getžini ýeňip, ýeňil agramda üçünji gezek çempion bolandan soň karýerasyny tamamlady. Ol umumylykda 29 söweşe çykyp, olaryň ählisinde ýeňiş gazandy.