«Netflix» wideo oýunlary üçin öz platformasyny çykarar

«Netflix» wideo oýunlary üçin öz platformasyny çykarar

Dünýäniň iň uly striming hyzmatlarynyň biri hasaplanylýan «Netflix» öz oýun bölümini açmagy maksat edinýär. Munuň üçin kompaniýa bölüme ýolbaşçylyk etmäge tanymal oýun dizaýnerlerini-de çagyrdy diýip, ferra.ru habar berdi.

"The Information-yň" maglumatlaryna görä, IT ägirdi bu babatda edil onlaýn filmlere we teleýaýlym görkezişlerine tomaşa etmekdäki ýaly üstünlik gazanmak isleýär. Insaýderleriň sözünden çen tutsaň welin, «Apple Arcade» onlaýn-hyzmaty «Netflix» üçin iň ýakyn nusga bolup durýar.
Beýle karara gelinmeginiň esasy sebäbiniň kino bazarynda bäsdeşligiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydygy habar berilýär. Ýeri gelende, oýun pudagynyň kompaniýa üçin ýat däldigini bellemek gerek. Ýatlap geçsek, «Netflix» mundan birnäçe ýyl ozal hyzmatyň meşhur teleseriallarynyň birine esaslanýan horror oýun bolan «Stranger Things 3: The Game-i» çykarmak bilen meşgullanypdy diýip, çeşme belleýär.