Türkmen wekiliýeti Hytaýyň Sian şäherine gulluk iş saparyny amala aşyrýar

Türkmen wekiliýeti Hytaýyň Sian şäherine gulluk iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak hem-de «Merkezi Aziýa — Hytaý» döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin, ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary 2021-nji ýylyň 9 — 12-nji maýynda Hytaý Halk Respublikasynyň Sian şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen, hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň hem-de onuň kiçi komitetleriniň türkmen böleginiň ýolbaşçylary bellenildi.