Apple-iň 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde girdejisi $89 milliarddan geçdi

Apple-iň 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde girdejisi $89 milliarddan geçdi

Apple kompaniýasynyň 2021-nji ýylyň birinji çärýeginiň jemi boýunça girdejisi 54%, ýagny 89,5 mlrd dollara çenli ýokarlandy. Girdeji we düşewünt boýunça möwsümleýin rekord ähli geografiki sebitlerde täzelendi, önüm kategoriýalarynyň arasynda iPhone we dakylýan gurluşlar tapawutlandy, Mac bilen hyzmatlar hem girdeji boýunça taryhy rekordy täzelediler. Muny kompaniýanyň maliýe hasabaty delillendirýär. Hasabat döwri üçin arassa girdeji 23,6 mlrd dollar boldy. Bu barada kommersant.ru habar berýär. 
Kompaniýanyň iPhone-yň satuwyndan alnan girdejisi 66%, ýagny 47,9 mlrd dollara çenli ýokarlandy. Mac kompýuterlerini satmakdan alnan girdeji bolsa tas 70% ýokarlanyp, 9,1 mlrd dollara, iPad planşetleriniň satuwyndan alnan girdeji 79% ýokarlanyp, 7,8 mlrd dollara ýetdi. Dakylýan gurluşlaryň we aksessuarlaryň satuwyndan alnan girdeji 25%, ýagny 7,84 mlrd dollara çenli ýokarlandy. Kompaniýanyň üç aýyň içinde hyzmat girdejisi (App Store, Apple Music, Apple Pay we iCloud-dan) 27% ýokarlanyp, 16,9 mlrd dollara ýetdi.
Geçen çärýekde kompaniýanyň operasion girdejisi 27,5 mlrd dollar boldy. Umuman, kompaniýa üçin girdeji normasy 42,5%-e çenli ýokarlandy, önüm segmentinde ol 36,1%-e, hyzmatlar pudagynda 70,1%-e barabar boldy. Bu görkezijileriň köpüsi birinji çärýek üçin rekord dereje boldy.