Samsung kompaniýasy köne smartfonlary IoT gurluşlaryna öwrer

Samsung kompaniýasy köne smartfonlary IoT gurluşlaryna öwrer

Samsung kompaniýasy Galaxy Upcycling başlangyjynyň çäginde köne smartfonlary zatlaryň internetiniň (IoT) öý gurluşlary hökmünde ulanmagyň täze usulyny teklip etdi diýip, mn.ru habar berýär.

Galaxy Upcycling programmasy Galaxy hatarynyň könelişen telefonlaryny öýde ulanmak üçin gurluşlara öwürmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligini täzelemek gajetiň ses datçigi ýa-da ýagtylyk datçigi bolup bilmegi üçin, zarýad bermezden smartfonuň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.
Täze programma üpjünçiligi telefonlara sesleri has takyk tanamaga we ýagtylyga täsirlenmäge mümkinçilik berer. Eger gurluş çaganyň aglaýan ýa-da gapynyň kakylýan sesini «eşitse», ulanyja habar we ses ýazgysy geler. Şeýle-de, smartfon otagyň yşyklandyryş derejesine gözegçilik edip, çyrany ýa-da telewizory awtomatiki ýakyp biler. Geljekde oňa Samsung SmartThings firma ekoulgamyndaky islendik elektronikany dolandyrmak «öwrediler».
Programmany synagdan geçirmek işi ABŞ-da, Beýik Britaniýada we Günorta Koreýada başlar. Oňa 2018-nji ýyldan soň çykarylan we Android 9-dan pes bolmadyk operasion ulgamynda işleýän S, Note we Z hatar telefonlarynyň eýeleri gatnaşyp biler.
Belläp geçsek, Galaxy Upcycling başlangyjy köne elektronika galyndylarynyň mukdaryny azaltmaga gönükdirilýär.