Türkmen lukmanlary böwrek çalyşmak boýunça ilkinji transplantasiýa operasiýasyny geçirdiler

Türkmen lukmanlary böwrek çalyşmak boýunça ilkinji transplantasiýa operasiýasyny geçirdiler

Türkmenistanda ilkinji gezek böwrek çalyşmak operasiýasy geçirildi. Türkmen lukmanlarynyň üstünlikli geçiren bu operasiýasy barada saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi. 

Näsaga ýakyn garyndaşlarynyň biriniň böwregi geçirildi. Häzirki wagtda hem näsag, hem donor özüni oňat duýýar. Ministriň belleýşi ýaly, olaryň ikisi hem lukmanlaryň gözegçiligi astynda saklanýar.
Döwlet Baştutany lukmanlary tüýs ýürekden gutlap, bu amalyň lukmanlar we saglygy goraýyş ulgamy üçin uly üstünlikdigini kanagatlanma bilen belledi - diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.