Suwuň aşagynda kislorodsyz saklanmak boýunça dünýä rekordy goýuldy

Suwuň aşagynda kislorodsyz saklanmak boýunça dünýä rekordy goýuldy

Suwuň aşagynda demiňi saklamak boýunça Ginnesiň dünýä rekordy goýuldy. Rekordyň awtory horwatiýaly daýwer Budimir Buda Sobat boldy diýip, Sputnik agentligi habar berdi.

Türgen 24 minut 33 sekuntlap kislorodsyz saklanyp, özüniň geçen ýylky görkezijisinden has gowy netije görkezmegi başardy. Onuň ozalky rekordy 24 minut 11 sekuntdy.
Sobat uzak wagtlap suwuň aşagynda saklanmagy irginsiz türgenleşikleriň netijesinde başardy. Ondan öň Moskwanyň ýaşaýjysy Ýekaterina Nekrasowa Baýkal kölüniň buzunyň aşagynda demiňi saklap ýüzmek bilen dünýä rekordyny goýdy. Ol +0.02 ° C temperaturaly suwda demini saklap, bir ýarym minutda 85 metr aralyga ýüzmegi başardy.