Alymlar koronawirusyň täze mutasiýalarynyň howpuna baha berdiler

Alymlar koronawirusyň täze mutasiýalarynyň howpuna baha berdiler

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň habarçy agzasy, Rospotrebnadzoryň Merkezi barlag institutynyň ylmy barlaglar boýunça müdiriniň orunbasary Aleksandr Gorelow «Westi FM» radiostansiýasynyň efirinde koronawirus ýokançlygynyň täze döreýän mutasiýalarynyň howplulyk derejesi hakynda gürrüň berdi.

«Koronawirus ýokançlygynyň häzirki zaman mutasiýalarynyň köpüsi bitarap häsiýete eýedir» diýip, TASS Gorelowyň sözlerini getirýär. Onuň aýtmagyna görä, britan, günorta afrikan, brazil we ýapon ştamlary keseliň geçişini agyrlaşdyrmaýar, ölüm derejesini-de artdyrmaýar. Hünärmen koronawirusa garşy häzirki zaman sanjymlaryň bu mutasiýalara täsir etmeýändigi baradaky pikir-garaýyşlary hem düýbünden inkär etdi. 
«Olar [mutasiýalar] wirusyň genomyna düýpli täsir etmeýär»-diýip, Gorelow belleýär.
Gorelow ozal Russiýanyň «Sputnik V» derman serişdesiniň birinji we ikinji sanjymlarynyň arasynda alty hepdä çenli arakesmäniň zerurdygyny aýdypdy.

«Käbir ýagdaýlar sebäpli 21 günüň içinde sanjym almak mümkin bolmadyk halatynda, birinji we ikinji dozalary kabul etmegiň arasynda alty hepdä çenli arakesme berilýär» diýip, hünärmen nygtaýar. Ýöne Gorelow dermanyň ikinji dozasyny almagyň näderejede zerurdygyny barada anyk bir zat aýtmady diýip, çeşme belleýär.