«Oskar» baýragyna dalaşgärler 15-nji martda yglan ediler

«Oskar» baýragyna dalaşgärler 15-nji martda yglan ediler

“Oskar” kinobaýragynyň gowşurylyş dabarasy COVID-19 bilen bagly epidemiologiki ýagdaý sebäpli, şu ýyl 28-nji fewraldan 25-nji aprele süýşürildi.

Koronawirus “Oskar” dabarasynyň senesine-de, filmleri saýlama ölçeglerine-de üýtgeşmeler girizdi. Akym hyzmatlarynda goýberlen kinolentalar bu ýyl adaty prokat kartinalary bilen deň derejede baýrak üçin bäsleşip bilerler. Kino baýragyna dalaşgärleriň doly sanawy 15-nji martda yglan ediler. Ýaýlymy ABC telekompaniýasy alyp barar diýip, nation-news.ru habar berýär.
ABŞ-nyň habar beriş serişdeleri koronawirus pandemiýasynyň täsirleri sebäpli, baýragyň gowşurylyş senesiniň yza süýşürilmeginiň mümkindigini birnäçe gezek ýazdylar. Netijede, bu çaklamalar resmi taýdan tassyklandy.