Will Smit ABŞ-nyň Prezidentligine dalaş edip biler

Will Smit ABŞ-nyň Prezidentligine dalaş edip biler

Holliwudyň aktýory Will Smit ýakyn wagtda ABŞ-nyň prezidentligine dalaş edip biljekdigini belleýär. Muny ol “Pod Save America” podkastynda aýtdy diýip, popcornnews.ru habar berdi.

Smit jynsparazlyga garşy göreşmek bilen baglanyşykly işleri bilen tanalýar we ol sosial adalaty gazanmagy maksat edinýär. Ýakynda Netflix-de "Düzediş: “Amerika üçin söweş” dokumental filmi çykdy. Will Smit bu filmiň awtory we prodýuseri boldy. Filmde ABŞ-nyň konstitusiýasyna 14-nji düzediş we sosial adalat barada gürrüň berilýär.

“Mende şahsy garaýyş diýen zat bar. Men gowulygyň tarapdary, gowulyga, adamlaryň arasyndaky ynanyşmaklyga we sazlaşyga ynanýaryn. Men özüme düşen keşbi aňry-ýany bilen ýerine ýetiren. Goý, ol keşp aktýorlyk ýa syýasy keşp bolubersin"-diýip, Smitiň aýdan sözlerini Hollywood Reporter getirýär.