Tokiodaky Olimpiýa oýunlary daşary ýurtly tomaşaçylarsyz geçirilip bilner

Tokiodaky Olimpiýa oýunlary daşary ýurtly tomaşaçylarsyz geçirilip bilner

Ýaponiýa şu ýylyň tomsunda Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryny daşary ýurtly tomaşaçylarsyz geçirmek baradaky meseläni öwrenýär diýip, Oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň başlygy Seýko Hasimoto metbugat maslahatynda habar berdi. Muny rg.ru ýetirýär.

Häzirki wagtda ýapon häkimiýetleri bu mesele boýunça Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) wekilleri bilen işleşýär. Gelnen karar mart aýynda resmi taýdan yglan edilip bilner.

“Mart aýynyň dowamynda bu meseläni çözeris. Muny 25-nji martda Olimpiýa alawynyň estafetasy başlamazdan ozal çözmeli” – diýip, Hasimoto aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, Olimpiada döwründe tomaşaçylaryň sany bilen bagly mesele boýunça-da karar aprel aýynda kabul ediler.
Ýatlap geçsek, 25-nji martda Fukusima prefekturasynda Olimpiýa odunyň estafetasy başlar. Fakeli göterijiler ada döwletiniň 47 sebitiniň hemmesinden geçip, 23-nji iýulda Tokio gelerler. Oýunlaryň açylyşy 24-nji iýula meýilleşdirilen.