"Samsung" dünýäde ilkinji emeli intellektli kompýuter ýadyny döretdi

"Samsung" dünýäde ilkinji emeli intellektli kompýuter ýadyny döretdi

Günorta Koreýanyň "Samsung" kompaniýasy dünýäde ilkinji emeli intellektli kompýuter ýadyny döretdi. HBM-PIM diýlip atlandyrylýan oýlap tapyş ýokary geçirijilige eýe diýip, ferra.ru habar berdi.

HBM-PIM energiýa sarp edilişini azaldýan emeli intellekt bilen baglanyşykly işler ýerine ýetirilende öndürijiligi güýçlendirýär. Kompaniýa maglumatlary gaýtadan işlemek boýunça çylşyrymly işleri ýerine ýetirmekde köplenç aýratyn prosessoryň we ýat bloklarynyň ulanylýandygyny belledi. Bu ýörelge komponentleriň arasynda maglumatlary geçirmek arkaly tutuş ulgamyň işleýiş tizligini peseldýär. Şol bir wagtyň özünde, HBM-PIM uly möçberdäki ýady parallel gaýtadan işläp bilýändigi bilen tapawutlanýar.
HBM-PIM-iň kömegi bilen, ulgamyň emeli intellekt bilen bilelikdäki öndürijiligi iki esse ýokarlanýar, energiýa sarp edilişi bolsa 70% azalýar. Kompaniýanyň wekilleri eýýäm öňümizdäki duşenbe güni dünýäde ilkinji emeli intellektli kompýuter ýady barada has jikme-jik maglumat bererler.