Geçen ýylda elektrokarlaryň dünýä boýunça satuwy 39% artdy

Geçen ýylda elektrokarlaryň dünýä boýunça satuwy 39% artdy

Canalys analitik kompaniýasynyň hünärmenleriniň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylda dünýäde 3,1 mln nusga elektrokar satyldy. Bu 2019-njy ýylyň görkezijisinden 39 % ýokarydyr diýip, carsweek.ru belleýär.

Şeýlelik bilen, elektromobilleriň paýy geçen ýyl satylan täze ýolagçy ulaglarynyň umumy göwrüminiň 4,7%-ini emele getirdi. Şol bir wagtyň özünde ýolagçy ulaglarynyň bazary 14 % pese gaçdy. Koronawirus pandemiýasy we girizilen çäklendirmeler sebäpli, köp awtoulag zawodlary işini wagtlaýyn togtatmaga mejbur boldular.
Canalys analitikleriniň çaklamasy boýunça, 2028-nji ýylda batareýa awtoulaglarynyň satuw görkezijisi 30 million birlige çenli ýokarlanyp biler. Ýene iki ýyldan elektrokarlar ýeňil ulaglaryň satuwynyň ýarysyna eýe bolar.
Häzirlikçe 2020-nji ýylyň jemi boýunça elektromobilleriň bazar paýy bary-ýogy 5 %-e deňdir. Şu ýyl, hünärmenleriň çaklamasy boýunça, bu san satylan 5 milliondan gowrak elektrokara barabar bolan 7 % bellikden geçer. 2020-nji ýyla garanda ösüş 66%-e deň bolar.