Kanagatlandyryş derejesi boýunça iň gowy awtomobiller belli edildi

Kanagatlandyryş derejesi boýunça iň gowy awtomobiller belli edildi

“Consumer Reports” amerikan neşiri alyjylaryň kanagatlanma derejesi boýunça awtomobil brendlerini sanawda ýerleşdirdi. Pikir soraşma ulaglaryny 5 şert boýunça bahalandyran 369 müň adam gatnaşdy. Bu barada tarantas.news habar berýär.

Ulaglaryň bahalandyrylan ölçeglerine sürüjilik lezzeti, rahatlyk (ses derejesi we hereketiň birsydyrgynlylygy), elektronika işi, salon sygymy we bahalaryň laýyklygy degişli boldy.
Bu pikir soraşmanyň netijesinde birinji orny diňe sürüjilik lezzeti üçin 5 bal alandygyna garamazdan, Tesla eýeledi. Elektrik ulaglarynyň rahatlygyny we elektronika işini ulag eýeleri 4 bal, salon sygymyny 3 bal bilen bahalandyrdylar. Baha/hil kategoriýasynda Tesla 1 bal aldy.
2/3/4-nji orunlar Lincoln, Ram we Chrysler modellerine degişli boldy. Bularyň üçüsine-de elektronika üçin 3 bal berildi, ýöne dolandyryş we rahatlyk 5 bal bilen bahalandyryldy. Liderleriň bäşligini hiç bir kategoriýada 5 bal almadyk we multimedia ulgamy üçin 1 bal gazanan Subaru jemleýär.
Ýakynda dünýäde iň uly ulag öndürijisi diýlip ykrar edilen Toyota kompaniýasy bu sanawda 10-njy orny eýeledi. Onuň gowşak tarapy multimedia ulgamy, güýçli tarapy dolandyryş boldy. Sanawa Cadillac, Nissan we Infiniti hem girdi. Ulag eýeleri Infiniti-niň elektronikasyna nägilelik bildirdiler we ýapon markalarynyň awtomobilleriniň gymmatdygyny bellediler.