ZTE 200 MP kameraly dünýäde ilkinji smartfony satuwa çykarar

ZTE 200 MP kameraly dünýäde ilkinji smartfony satuwa çykarar

Hytaýyň ZTE kompaniýasy ýakyn wagtda güýçli Axon 30 smartfonynyň çykjakdygyny tassyklady. Häzir çeşmeler bu enjamyň tehniki aýratynlyklary barada gyzykly maglumatlary ýaýratdylar. Bu barada 3dnews.ru habar berdi.

Myş-myşlara görä, täze çykaryljak tapgyrda Axon 30-yň adaty wersiýasy we onuň has güýçli modifikasiýasy bolan Axon 30 Pro bolar. Bu enjamlar ekranyň aňyrsynda gizlengi kämilleşdirilen kamera bilen enjamlaşdyrylar diýlip aýdylýar. Şuňa meňzeş selfi modul dizaýnyna eýe bolan ilkinji smartfon ZTE Axon 20 bolupdy.
Ondan öň ZTE-niň mobil bölüminiň prezidenti Ni Fei Axon 30-yň “pudagyň öňdebaryjy kamera ulgamyny” hödürlejekdigini öňe sürüpdi. Täze maglumatlara görä, Axon 30 Pro modeli 200 megapiksel kameraly dünýäde ilkinji smartfon bolup biler.
Bu datçik Samsung tarapyndan işlenip düzülip, ol entek resmi taýdan tanyşdyrylmady. 1/1.37 dýuýmlyk bu önümiň S5KGND koduna eýedigi aýdylýar. “Pixel Binning” režiminde dört ýa-da on alty ýanaşyk piksel bir ýaly hereket eder. Netijede, degişlilikde 50 we 12,5 million piksel durulykda şekiller dörediler.
Şeýle hem Axon 30 smartfonlarynyň “Qualcomm Snapdragon 888” prosessoryna esaslanjakdygy mälimdir.