Futbolyň taryhynda ilkinji gezek kripto walýuta bilen transfer amala aşyryldy

Futbolyň taryhynda ilkinji gezek kripto walýuta bilen transfer amala aşyryldy

Ispaniýanyň üçünji ligasynyň madridli kluby “Internasional” "Real"-yň öňki hüjümçisi Dawid Barraly satyn aldy. Bu transfer ilkinji gezek kripto walýuta bilen amala aşyrylandygy sebäpli futbolyň taryhyna girer. Bu barada klubuň Twitter sahypasyna salgylanyp, iz.ru habar berdi.

REN teleýaýlymynyň bellemegine görä, 37 ýaşly hüjümçi 2021-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşdy. Transferiň bahasy häzirlikçe mälim edilmedi.
Barral - "Real"-yň ýetişdiren oýunçysy. Muňa garamazdan, ol "Real"-yň düzüminde hiç wagt oýnamady. Türgen ozal "Fuenlabrada", "Lewante", "Granada" we "Kadis" ýaly onlarça toparda çykyş etdi.
Şeýle-de bolsa, çeşme munuň bitkoinler arkaly amala aşyrylan ilkinji transfer däldigini belleýär. Ol "Sport-Express" gazetine salgylanyp, 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda türk höwesjeň kluby "Harunustaspor"-yň kripto walýuta bilen oýunçy satyn alandygyny ýazýar. Şonda Ömer Faruk Kyroglu 0.0524 bitkoin we 2,5 müň türk lirasy bilen satyn alnypdyr.