Messi 12 oýna çenli çetleşdirilip bilner

Messi 12 oýna çenli çetleşdirilip bilner

“Barselonanyň” hüjümçisi Lionel Messi Ispaniýanyň Superkubogy üçin final duşuşygynda meýdançadan çykarylandan soň 12 oýna çenli möhlet bilen diskwalifikasiýa edilip bilner. Bu barada As neşirine salgylanmak bilen gazeta.ru habar berýär.

Çeşmäniň maglumatlaryna görä, eger-de Ispaniýanyň Patyşalyk futbol federasiýasynyň ýaryşlar boýunça komiteti hüjümçiniň hereketini bilgeşleýin edilen diýip kabul etse, Messi 12 oýundan çetleşdiriler.
Garşylyklaýyn ýagdaýda, Messi göni gyzyl duýduryş üçin bir oýundan awtomatiki diskwalifikasiýany hasap etmezden, birden üç oýna çenli çetleşdirilip bilner. 
Ýatlap geçsek, Lionel Messi Ispaniýanyň Superkubogy üçin final duşuşygynyň 121-nji minudynda “Atletigiň” hüjümçisi Asýer Wilýalibreniň kellesinden urup, gyzyl duýduryş alanyndan soň meýdançadan çykaryldy. 
“Barselona” “Atletikden” 2-3 hasabynda ýeňildi. Bilbaoly topar 90-njy minutda hasaby deňledi, ýeňiş pökgüsini goşmaça wagtyň başynda tora girizdi.