"Australian Open" karantine garamazdan meýilnama boýunça geçiriler

"Australian Open" karantine garamazdan meýilnama boýunça geçiriler

Ýaryşyň direktory Kreýg Taýli Awstraliýanyň tennis boýunça Açyk çempionatynyň karantine garamazdan meýilnama laýyklykda geçiriljekdigini mälim etdi. Bu barada ýekşenbe güni sputnik.by habar berdi.
Ýaňy-ýakynda ýaryşa gelen 47 oýunçynyň karantine ýerleşdirilendigi habar berildi. Aýdylmagyna görä, munuň sebäbini tennisçileriň ýaryşa baran gatnawyndaky ýolagçylaryň käbiriniň koronawirus üçin oňyn synag tabşyrandygy bilen düşündirýärler.
Kreýg Taýli ýagdaýyň has gowulandyrylmagy üçin guramaçylaryň mümkin bolan ähli zady etjekdigine ynandyrýar.
Ýeri gelende bellesek, Awstraliýanyň Açyk çempionaty 8-21-nji fewral aralygynda Melburn şäherinde geçiriler.