Türkmen türgeniniň gazanan kümüş medaly 3 ýyldan soň altyna öwrüldi

Türkmen türgeniniň gazanan kümüş medaly 3 ýyldan soň altyna öwrüldi

2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynda zenan türgenleriň arasynda 45 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenistanyň wekili Ýulduz Jumabaýewa bilen taýlandly iki agyr atletikaçynyň arasynda çekeleşikli bäsdeşlik bolupdy. Netijede, türkmen türgeni siltäp götermek boýunça bürünç medala, itekläp götermek hem-de 179 kilogram netije bilen iki görnüşiň jemi boýunça iki kümüş medala mynasyp boldy. Ýeri gelende bellesek, Ýulduzyň ahyrky netijesi, şeýle hem “itekläp göteren” 104 kilogramy ýetginjekleriň dünýä rekordy diýlip hasaba alyndy.
Düýn ýurdumyza 2018-nji ýyldaky Dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli agram derejesinde altyn medal gazanan taýlandly agyr atletikaçy Sukçaroeniň dopinge garşy düzgünleriniň bozulmagy sebäpli medallaryň gaýtadan paýlanjakdygy baradaky habar gelip gowuşdy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewa siltäp götermekde altyn medalyň we itekläp götermekde kümüş medalyň eýesi boldy.
Halkara agyr atletika federasiýasy türkmen türgenine bu medaly şu ýyl geçiriljek halkara ýaryşlaryň birinde gowşurmagy meýilleşdirýär.