Türkmenistan serhetlerinde synag awtoulag daşamalarynyň düzgünini uzaldýar

Türkmenistan serhetlerinde synag awtoulag daşamalarynyň düzgünini uzaldýar

Türkmenistan serhetlerindäki barlag-geçiriş nokatlaryndan awtoulag tirkegleriniň galtaşyksyz geçirilmegine rugsat bermek düzgünini uzaltdy. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentligi öz resmi saýtynda habar berýär.

Hususan-da, «Sarahs ― Sarahs», «Artyk ― Lütfabat» we «Garabogaz ― Temirbaba» gözegçilik geçiriş ýerlerinden 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýratyn görkezmä çenli awtoulag tirkegleriniň galtaşyksyz geçirilmegine rugsat berlendigi habar berildi.
Agentlik bu işleriň türkmen-eýran we türkmen-gazak gatnaşyklarynda hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň gözegçilik-geçiriş ýerlerinden halkara ýük daşamalarynyň Düzgünlerine laýyklykda geçirilýändigini ýatladýar.