Tesla 2020-nji ýylda müşderilerine tas 500 müň elektromobil ýetirdi

Tesla 2020-nji ýylda müşderilerine tas 500 müň elektromobil ýetirdi

Geçen ýylyň dowamynda Tesla kompaniýasy 500 müň ulag derejesinde bellenilen maksada biraz ýetmezden, tas ýarym million elektromobili alyjylara ýetirdi. Maglumatlar Tesla-nyň saýtynda neşir edildi. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

Umuman alanyňda, Tesla-nyň elektromobilleri 2020-nji ýylda 499 550 müşderä gowşuryldy. Bu öndüriji üçin rekord görkezijidir. Şeýlelik bilen, telekeçi Ilon Maskyň ýolbaşçylygyndaky kompaniýa geçen ýylda ýarym million müşderini önümleri bilen üpjün etmek maksadyny ýerine ýetirip bilmedi.
Şeýle-de bolsa, bir ýylyň içinde kompaniýa 510 müň töweregi awtomobil öndürdi. Model 3 we Model Y elektromobilleri has meşhur bolup, satylanlaryň 442,5 müň sanysy olaryň paýyna düşýär. Has gymmat bolan Model S we Model X awtomobillerini 57 müň müşderi satyn aldy.
Oktýabr aýynyň ahyrynda kompaniýa maliýe hasabatyny neşir etdi, oňa laýyklykda, Tesla-nyň girdejisi 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde hünärmenleriň çaklamalaryndan ýokary boldy. Tesla-nyň hasabat döwri üçin girdejisi 8,77 milliard dollar, arassa girdejisi 331 million dollar boldy.
Tesla-ny esaslandyryjy Ilon Mask neşir edilen hasabatdan soň, Twitterde toparyna buýsanýandygyny ýazdy. Ol kompaniýany açyp başlanda onuň “ömür sürmek” mümkinçiligini 10% diýip hasaplandygyny ýatlap geçdi.