"Ýeke özi öýde" - taryhda iň gowy Täze ýyl filmi boldy

"Ýeke özi öýde" - taryhda iň gowy Täze ýyl filmi boldy

Kino tankytçylary “Ýeke özi öýde” filmini dünýä kassasynda iň üstünlikli Täze ýyl filmi diýip ykrar etdiler. Ol birinjiligi “Grinç” filmi bilen paýlaşýar diýip, mybryansk.ru habar berýär.

Bu filmler dünýä kassasynda, degişlilikde, 477 we 500 million dollar toplamagy başardylar.
Ýaş Makoleý Kalkiniň baş keşbi janlandyran "Ýeke özi öýde" (“Home Alone”) filminiň premýerasy 1990-njy ýylda bolupdy, “Grinç” multfilmi bolsa 2018-nji ýylda surata düşürilipdi. Şeýle dürli döwürlerde surata düşürilendigine garamazdan, olar dünýä kassasynda iň gowy Täze ýyl filmleri statusyna eýe bolmagy başardylar.
Ilkinji 3-lige 359 million dollar girdeji gazanan “Ýeke özi öýde” filminiň ikinji bölümi hem girdi. Dördünji orunda 2000-nji ýylyň “Grinç Täze ýyly ogurlady” filmi bar. Ol nagt 345 million dollar toplamagy başardy.
Şeýle hem sanawda 2004-nji ýylyň “Polýar Ekpressi”, 2019-njy ýylyň “Agaç esgerjik we dört şalyk” we 2003-nji ýylyň “Hakyky söýgi” filmleri bar.