Özbegistanda “Özbegiston” milli smartfonlary çykarylyp başlandy

Özbegistanda “Özbegiston” milli smartfonlary çykarylyp başlandy

Nawoi erkin senagat zolagynda “Özbegiston” täze smartfony öndürilip başlandy diýip, Nawoiniň telekeçileriň we işewür adamlaryň hereketiniň sebit geňeşine salgylanyp, “UzA” agentligi habar berýär. Muny Regnum agentligi ýetirýär.

Smartfon içerki bazar üçin Özbegistanyň Maglumat tehnologiýalary we aragatnaşyk ministrliginiň tabşyrygy boýunça döredildi. Ykjam telefonuň ýat göwrümi 64 Gb barabar.
Smartfon “Telecom Devices PRO” kompaniýasy tarapyndan öndürilýär, modeliň eýýäm üç müňden gowrak nusgasy bazara çykaryldy.
Gajete respublikanyň prezidentiniň kitaplary, özbek edebiýatynyň we aýdym-saz eserleri, şeýle-de Özbegistanyň gözel ýerleriniň suratlarynyň ýygyndysy ýüklenildi. Şeýle-de, telefonda ministrlikleriň we edaralaryň telefon belgilerini öz içine alýan “Hökümet” programmasy oturdyldy. Telefonuň panelinde Özbegistanyň döwlet tugrasy şekillendirilen.
Mundan başga-da, kompaniýa CDMA 450 standartly çagalar üçin smart-sagatlaryny we stasionar telefonlary öndürip başlady. Häzir gajetleri goňşy ýurtlara eksport etmek boýunça gepleşikler alnyp barylýar.