Türkmenistanyň medeniýet edaralarynyň birnäçesine ýolbaşçylar bellenildi

Türkmenistanyň medeniýet edaralarynyň birnäçesine ýolbaşçylar bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arslan Sylapberdiýewiç Eýeberdiýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň başlygy wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ismail Jumamyradowiç Orazow Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň direktory wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurberdi Altyýewiç Hojaýew Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenip, ol Türkmen döwlet gurjak teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesinden boşadyldy.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Söhbet Orazgeldiýewiç Serbazow A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Orazmeňli Hojadurdyýewiç Igdirow Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Şöhrat Dädebaýewiç Şallyýew Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi.