Amazonyň Zoox startapy özbaşdak hereket edýän taksini tanyşdyrdy

Amazonyň Zoox startapy özbaşdak hereket edýän taksini tanyşdyrdy

Kaliforniýada ýerleşýän “Zoox” startapy ilkinji robot taksisi bolup biläýjek öz-özüni dolandyrýan awtoulagy tanyşdyrdy. Bu barada “The Verge” maglumat portalyna salgylanyp, newinform.com habar berýär.

Özbaşdak hereket edýän awtoulaglar kompaniýasy Zoox alty ýyllap geçirilen synaglardan soň ahyrsoňy robot taksisini görkezdi. Hünärmenler Zoox-yň elektrikli ulagynyň birnäçe ajaýyp aýratynlygynyň bardygyny belleýärler.
Doly elektrikli dört tigirli awtoulaga dört adama ýerleşip bilýär. Döredijiler ulagyň öň we yz tarapynyň ýokdugyny, şeýle hem sürüji üçin ýeriň ýokdugyny bellediler. Zoox-yň hünärmenleri soňky birnäçe ýylda awtonom ulagynyň edil öňe hereket edişi ýaly, öwrüm etmezden yza hem erkin hereket edip bilmegi üçin zähmet siňdirendiklerini aýtdylar. Zoox-yň wekilleri bu awtoulagyň sagatda 120 km tizlikde hereket edip biljekdigini öňe sürýärler.
Ýeri gelende ýatlasak, Amazon Zoox startapyny şu ýylyň iýun aýynda satyn alypdy.